COMEXI CI8

Multimedia Packaging


Comexi CI8

Postproducció i locució de packaging digital de producte. Adaptació sobre gravació existent.